Teže je prikrivati osećaje koje imamo, nego glumiti osećaje koje nemamo..! ♥


tee-prikrivati-oseaje-koje-imamo-nego-glumiti-oseaje-koje-nemamo
težeprikrivatiosećajekojeimamonegoglumitinemamoteže jeje prikrivatiprikrivati osećajeosećaje kojekoje imamonego glumitiglumiti osećajeosećaje kojeteže je prikrivatije prikrivati osećajeprikrivati osećaje kojeosećaje koje imamonego glumiti osećajeglumiti osećaje kojeteže je prikrivati osećajeje prikrivati osećaje kojeprikrivati osećaje koje imamonego glumiti osećaje kojeteže je prikrivati osećaje kojeje prikrivati osećaje koje imamo

Znanje koje imamo je samo mrvica onoga što nemamo. -Platon
znanje-koje-imamo-samo-mrvica-onoga-to-nemamo
Kako bi proizvodio osećaje, čovek mora imati radni ugovor s ludošću. -Kristijan Dior
kako-bi-proizvodio-oseaje-ovek-mora-imati-radni-ugovor-s-ludou
Istinske osećaje imam prema sebi samo kad sam neopisivo nesrećan. -Franc Kafka
istinske-oseaje-imam-prema-sebi-samo-kad-sam-neopisivo-nesrean
Mislim, ako nisi znala imam i ja osećaje i onu suptilnu glupost što se zove srce…
mislim-ako-nisi-znala-imam-i-ja-oseaje-i-onu-suptilnu-glupost-to-se-zove-srce
Ako niste do doživeli, nikada nećete poznavati osećaj nakon pobede u trci, Kaciga skriva osećaje koji se ne mogu razumeti. -Ajrton Sena
ako-niste-do-doiveli-nikada-neete-poznavati-oseaj-nakon-pobede-u-trci-kaciga-skriva-oseaje-koji-se-ne-mogu-razumeti
Reči bude osećaje, reči nas umiruju ili teraju u očaj, reči su najjače sredstvo uticaja na ljude. -Sigmund Frojd
rei-bude-oseaje-rei-nas-umiruju-ili-teraju-u-oaj-rei-su-najjae-sredstvo-uticaja-na-ljude