Teži i od građanskog i od verskog rata je onaj koji svako vodi sam u sebi.


tei-i-od-graanskog-i-od-verskog-rata-onaj-koji-svako-vodi-sam-u-sebi
momo kaportežiodgrađanskogverskogrataonajkojisvakovodisamsebiteži ii odod građanskoggrađanskog ii odod verskogverskog ratarata jeje onajonaj kojikoji svakosvako vodivodi samsam uu sebiteži i odi od građanskogod građanskog igrađanskog i odi od verskogod verskog rataverskog rata jerata je onajje onaj kojionaj koji svakokoji svako vodisvako vodi samvodi sam usam u sebiteži i od građanskogi od građanskog iod građanskog i odgrađanskog i od verskogi od verskog rataod verskog rata jeverskog rata je onajrata je onaj kojije onaj koji svakoonaj koji svako vodikoji svako vodi samsvako vodi sam uvodi sam u sebiteži i od građanskog ii od građanskog i odod građanskog i od verskoggrađanskog i od verskog ratai od verskog rata jeod verskog rata je onajverskog rata je onaj kojirata je onaj koji svakoje onaj koji svako vodionaj koji svako vodi samkoji svako vodi sam usvako vodi sam u sebi

Poštuj svoj trud i poštuj sam sebe. Samopoštovanje vodi do samodiscipline. Kada budeš oboje imao čvrsto u sebi, to je prava moć. -Klint Istvud
potuj-svoj-trud-i-potuj-sam-sebe-samopotovanje-vodi-do-samodiscipline-kada-bude-oboje-imao-vrsto-u-sebi-to-prava-mo
Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao. -Monteskje
ovisnik-neprijatelj-samom-sebi-jer-strada-od-zla-koji-sam-sebi-prouzrokovao
Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu. -Arčibald Rajs
neu-sakriti-od-vas-bitno-od-onoga-to-sam-video-jer-pravi-prijatelj-nije-onaj-koji-vam-laska-ve-onaj-koji-vam-kae-istinu-celu-istinu
Cilj rata nije da umreš za svoju zemlju, nego da onaj drugi bednik umre za svoju. -Džordž Smit Paton
cilj-rata-nije-da-umre-za-svoju-zemlju-nego-da-onaj-drugi-bednik-umre-za-svoju
Poslije rata oslobođenje je oslobodilo i grudi, otkriva ih kao kraj gladi i straha rata. Ženske grudi su simbol sreće, to je hrana, to su poklon paketi. -Federico Fellini
poslije-rata-osloboenje-oslobodilo-i-grudi-otkriva-ih-kao-kraj-gladi-i-straha-rata-enske-grudi-su-simbol-sree-to-hrana-to-su-poklon-paketi