Tek sad shvatam koliko čovek mora biti jak da okrene glavu od osobe koja mu je nekad bila sve.


tek-sad-shvatam-koliko-ovek-mora-biti-jak-da-okrene-glavu-od-osobe-koja-mu-nekad-bila-sve
teksadshvatamkolikočovekmorabitijakdaokreneglavuodosobekojamunekadbilasvetek sadsad shvatamshvatam kolikokoliko čovekčovek moramora bitibiti jakjak dada okreneokrene glavuglavu odod osobeosobe kojakoja mumu jeje nekadnekad bilabila svetek sad shvatamsad shvatam kolikoshvatam koliko čovekkoliko čovek moračovek mora bitimora biti jakbiti jak dajak da okreneda okrene glavuokrene glavu odglavu od osobeod osobe kojaosobe koja mukoja mu jemu je nekadje nekad bilanekad bila svetek sad shvatam kolikosad shvatam koliko čovekshvatam koliko čovek morakoliko čovek mora bitičovek mora biti jakmora biti jak dabiti jak da okrenejak da okrene glavuda okrene glavu odokrene glavu od osobeglavu od osobe kojaod osobe koja muosobe koja mu jekoja mu je nekadmu je nekad bilaje nekad bila svetek sad shvatam koliko čoveksad shvatam koliko čovek morashvatam koliko čovek mora bitikoliko čovek mora biti jakčovek mora biti jak damora biti jak da okrenebiti jak da okrene glavujak da okrene glavu odda okrene glavu od osobeokrene glavu od osobe kojaglavu od osobe koja muod osobe koja mu jeosobe koja mu je nekadkoja mu je nekad bilamu je nekad bila sve

Tek svatis koliko ti je neko znacio kada te osobe nestane i kad svatis da nista ne mozes da vratis! :(
tek-svatis-koliko-ti-neko-znacio-kada-te-osobe-nestane-i-kad-svatis-da-nista-ne-mozes-da-vratis
Možda ti i ne slutiš koliko volim tvoju tršavu glavu, detinju glavu koja miriše na sapun i penušavi aprilski vetar. -Miroslav Mika Antić
moda-ti-i-ne-sluti-koliko-volim-tvoju-travu-glavu-detinju-glavu-koja-mirie-na-sapun-i-penuavi-aprilski-vetar
Svaki dečko se okrene za tuđom devojkom, a nikad se ne zapita koliko se njih okrene za njegovom.
svaki-deko-se-okrene-za-om-devojkom-a-nikad-se-ne-zapita-koliko-se-njih-okrene-za-njegovom
Nikad ne zaboravljaš dve osobe. Jednu koja je bila tu kad je bilo najteže i drugu koja je baš tada okrenula leđa.
nikad-ne-zaboravlja-dve-osobe-jednu-koja-bila-kad-bilo-najtee-i-drugu-koja-ba-tada-okrenula-a
Debla drveća, koja jedva možemo obuhvatiti, nekad su bila vite mladice. -Kineske poslovice
debla-drvea-koja-jedva-moemo-obuhvatiti-nekad-su-bila-vite-mladice
Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe. -Mahatma Gandi
da-bi-se-s-vremena-na-vreme-videlo-univerzalno-i-svevremensko-lice-istine-ovek-mora-biti-spreman-da-i-najsitinije-od-svih-ivih-bia-voli-koliko-i