Tek sada smo u škripcu: objavljen je mir.


tek-sada-smo-u-kripcu-objavljen-mir
napoleon bonapartateksadasmokripcuobjavljenmirtek sadasada smosmo uu škripcuobjavljen jeje mirtek sada smosada smo usmo u škripcuobjavljen je mirtek sada smo usada smo u škripcutek sada smo u škripcu

Možda smo svi došli različitim brodovima, ali smo sada svi u istom čamcu.Nas koji smo jednom poljem slave prošli, bilo je mnogo, pa šta je ostalo? Tek humka zemlje, na kojem se žari crveni korov svako proleće.Ono što nama treba je heroj koji će podržati poražene, don Kihot sa vetrenjačama, sada i ovde, i taman kada se ponadamo da smo ga pronašli, vidimo ga kako lomi hleb sa nerijateljem i smeje se i pozdravlja šeširom, kao da u sebi misli da smo proklete budale kada smo verovali u njega, što i jesmo.Ne možete odvojiti mir od slobode, jer niko ne može imati mir osim ukoliko je slobodan.Ako neko misli da su ljubav i mir klišei koji su zaostali iz 60-ih godina, to je njegov problem. Ljubav i mir su večni.Kad bi svaki čovek želeo mir onoliko jako koliko želi novi televizor, mir bi vladao svetom.