Teško onoj kući gde dima nema.


teko-onoj-kui-gde-dima-nema
srpske poslovicetekoonojkućigdedimanemateško onojonoj kućikući gdegde dimadima nemateško onoj kućionoj kući gdekući gde dimagde dima nemateško onoj kući gdeonoj kući gde dimakući gde dima nemateško onoj kući gde dimaonoj kući gde dima nema

Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini. -Buda
ko-na-ruci-nema-ranu-moe-nositi-otrov-na-dlanu-otrov-ne-prodire-gde-nema-rane-nema-zla-za-onoga-ko-ga-ne-ini
Prazna je kuća bez žene. Ako žene nema u kući, nema ko drugi da bude u njoj. -Duško Radović
prazna-kua-bez-ene-ako-ene-nema-u-kui-nema-ko-drugi-da-bude-u-njoj
U ovom svetu gde nema tihih kutaka, nema lakog bega od istorije, od nemira, od grozne bučne galame. -Salman Rušdi
u-ovom-svetu-gde-nema-tihih-kutaka-nema-lakog-bega-od-istorije-od-nemira-od-grozne-bune-galame
Mrzim kad u kući nema ništa slatko osim mene.
mrzim-kad-u-kui-nema-slatko-osim-mene
Ko do dvadesete godine ne zna,a do tridesete nema,teško kući koja ga ima. -Srpske poslovice
ko-do-dvadesete-godine-ne-znaa-do-tridesete-nemateko-kui-koja-ga-ima