Teško onom ko hoće da u ljubav unese iskrenost.


teko-onom-ko-hoe-da-u-ljubav-unese-iskrenost
Žorž sandtekoonomkohoćedaljubavuneseiskrenostteško onomonom koko hoćehoće dada uu ljubavljubav uneseunese iskrenostteško onom koonom ko hoćeko hoće dahoće da uda u ljubavu ljubav uneseljubav unese iskrenostteško onom ko hoćeonom ko hoće dako hoće da uhoće da u ljubavda u ljubav uneseu ljubav unese iskrenostteško onom ko hoće daonom ko hoće da uko hoće da u ljubavhoće da u ljubav uneseda u ljubav unese iskrenost

Lepe žene primećuju i uvažavaju samo one pojave oko sebe koje posredno ili neposredno služe njihovoj lepoti i onom što ona hoće, želi i traži. -Ivo Andrić
lepe-ene-primeuju-i-uvaavaju-samo-one-pojave-oko-sebe-koje-posredno-ili-neposredno-slue-njihovoj-lepoti-i-onom-to-ona-hoe-eli-i-trai
Ima i kod najzaljubljenije žene jedno mesto u duši koje hoće da se sveti onom kojeg voli. Jedna mračna klica neverstva i zloće, koju ni samoj sebi ne bi umela ni smela da prizna. -Jovan Dučić
ima-i-kod-najzaljubljenije-ene-jedno-mesto-u-i-koje-hoe-da-se-sveti-onom-kojeg-voli-jedna-mrana-klica-neverstva-i-zloe-koju-samoj-sebi-ne-bi-umela