Teško onom, tko se sam savjetuje.


teko-onom-tko-se-sam-savjetuje
hrvatske poslovicetekoonomtkosesamsavjetujeteško onomtko sese samsam savjetujetko se samse sam savjetujetko se sam savjetuje

Teško onom ko hoće da u ljubav unese iskrenost. -Žorž Sand
teko-onom-ko-hoe-da-u-ljubav-unese-iskrenost
Jači je onaj tko pobijedi sebe, nego tko svlada najjače utvrde. -Ovidije
jai-onaj-tko-pobijedi-sebe-nego-tko-svlada-najjae-utvrde