Teško onome ko nema svoga za nevolju.


teko-onome-ko-nema-svoga-za-nevolju
srpske poslovicetekoonomekonemasvogazanevoljuteško onomeonome koko nemanema svogasvoga zaza nevoljuteško onome koonome ko nemako nema svoganema svoga zasvoga za nevoljuteško onome ko nemaonome ko nema svogako nema svoga zanema svoga za nevoljuteško onome ko nema svogaonome ko nema svoga zako nema svoga za nevolju

Teško je vratiti onome koji mi dobro učini; ko mi zlo učini, lako ću mu vratiti. -Narodne poslovice
teko-vratiti-onome-koji-mi-dobro-uini-ko-mi-zlo-uini-lako-u-mu-vratiti
Nemojte ovisiti o onome čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo. -Duško Radović
nemojte-ovisiti-o-onome-ega-nema-pravite-se-kao-da-imate-i-neto-drugo
Dar treba da zatvori usta onome ko ga daje, a otvori onome ko ga prima. -Francuske poslovice
dar-treba-da-zatvori-usta-onome-ko-ga-daje-a-otvori-onome-ko-ga-prima