Teško je podneti neuspeh, ali još teže nikada ne pokušati uspeti.


teko-podneti-neuspeh-ali-jo-tee-nikada-ne-pokuati-uspeti
elenor ruzvelttekopodnetineuspehalijoteženikadanepokuatiuspetiteško jeje podnetipodneti neuspehali jošjoš težeteže nikadanikada nene pokušatipokušati uspetiteško je podnetije podneti neuspehali još težejoš teže nikadateže nikada nenikada ne pokušatine pokušati uspetiteško je podneti neuspehali još teže nikadajoš teže nikada neteže nikada ne pokušatinikada ne pokušati uspetiali još teže nikada nejoš teže nikada ne pokušatiteže nikada ne pokušati uspeti

Teško je trpeti glad, ali još teže je napraviti sam sebi da jedeš!
teko-trpeti-glad-ali-jo-tee-napraviti-sam-sebi-da-jede
Teško je voleti još teže ne voleti a najteže naći voljenog koji te voli.
teko-voleti-jo-tee-ne-voleti-a-najtee-nai-voljenog-koji-te-voli
Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati preneti u svakodnevni život.   Želimo li uspeti u ovom svetu, moramo najpre posedovati samopouzdanje, a zatim samopožrtvovnost. -Blez Paskal
znati-ne-znai-biti-naueno-morate-pokuati-preneti-u-svakodnevni-ivot-elimo-li-uspeti-u-ovom-svetu-moramo-najpre-posedovati-samopouzdanje-a-zatim