Teško se budim, a još teže prestajem da sanjam.


teko-se-budim-a-jo-tee-prestajem-da-sanjam
Đorđe balaševićtekosebudimjotežeprestajemdasanjamteško sese budimjoš težeteže prestajemprestajem dada sanjamteško se budima još težejoš teže prestajemteže prestajem daprestajem da sanjama još teže prestajemjoš teže prestajem dateže prestajem da sanjama još teže prestajem dajoš teže prestajem da sanjam

Teško je trpeti glad, ali još teže je napraviti sam sebi da jedeš!
teko-trpeti-glad-ali-jo-tee-napraviti-sam-sebi-da-jede
Teško je voleti još teže ne voleti a najteže naći voljenog koji te voli.
teko-voleti-jo-tee-ne-voleti-a-najtee-nai-voljenog-koji-te-voli