Teško je vjerovati, ali je istina, bio sam duboko ganut. Zato što me se jedan čovjek sjetio. Ni zbog čega, ni zbog kakve koristi, iz čista srca.


teko-vjerovati-ali-istina-bio-sam-duboko-ganut-zato-to-me-se-jedan-ovjek-sjetio-ni-zbog-ega-zbog-kakve-koristi-iz-ista-srca
meša selimovićtekovjerovatialiistinabiosamdubokoganutzatotomesejedančovjeksjetiozbogčegakakvekoristiizčistasrcateško jeje vjerovatiali jeje istinabio samsam dubokoduboko ganutzato štošto meme sese jedanjedan čovjekčovjek sjetioni zbogzbog čegani zbogzbog kakvekakve koristiiz čistačista srcateško je vjerovatiali je istinabio sam dubokosam duboko ganutzato što mešto me seme se jedanse jedan čovjekjedan čovjek sjetioni zbog čegani zbog kakvezbog kakve koristiiz čista srcabio sam duboko ganutzato što me sešto me se jedanme se jedan čovjekse jedan čovjek sjetioni zbog kakve koristizato što me se jedanšto me se jedan čovjekme se jedan čovjek sjetio

Krasti malo je glupo. Zato male lopove i kažnjavaju. Ne zbog krađe već zbog gluposti, naivnost, prostakluka. -Matija Bećković
krasti-malo-glupo-zato-male-lopove-i-kanjavaju-ne-zbog-krae-ve-zbog-gluposti-naivnost-prostakluka
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog