Teško je vjerovati, ali je istina, bio sam duboko ganut. Zato što me se jedan čovjek sjetio. Ni zbog čega, ni zbog kakve koristi, iz čista srca.


teko-vjerovati-ali-istina-bio-sam-duboko-ganut-zato-to-me-se-jedan-ovjek-sjetio-ni-zbog-ega-zbog-kakve-koristi-iz-ista-srca
meša selimovićtekovjerovatialiistinabiosamdubokoganutzatotomesejedančovjeksjetiozbogčegakakvekoristiizčistasrcateško jeje vjerovatiali jeje istinabio samsam dubokoduboko ganutzato štošto meme sese jedanjedan čovjekčovjek sjetioni zbogzbog čegani zbogzbog kakvekakve koristiiz čistačista srcateško je vjerovatiali je istinabio sam dubokosam duboko ganutzato što mešto me seme se jedanse jedan čovjekjedan čovjek sjetioni zbog čegani zbog kakvezbog kakve koristiiz čista srcabio sam duboko ganutzato što me sešto me se jedanme se jedan čovjekse jedan čovjek sjetioni zbog kakve koristizato što me se jedanšto me se jedan čovjekme se jedan čovjek sjetio

Krasti malo je glupo. Zato male lopove i kažnjavaju. Ne zbog krađe već zbog gluposti, naivnost, prostakluka.Volim te, ne zbog toga što si ti, već zbog toga šta sam ja kad sam pored tebe.Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca.Najveća od svih ludosti je žrtvovati svoje zdravlje, ma zašta to bilo: zbog sticanja imovine, zbog napredovanja na poslu, zbog nauke, zbog slave, a da o slasti i kratkotrajnim užicima i ne govorimo; štaviše, zdravlju valja sve podrediti.Čovek koji ne drži ni do čega će pasti zbog bilo čega.Najveća je od svih ludosti – žrtvovati svoje zdravlje, ma šta to bilo; zbog sticanja imovine, zbog napredovanja u službi, zbog učenosti, zbog slave, a da o toj slasti i kratkotrajnim užicima i da ne govorimo. Šta više, zdravlju treba sve podrediti.