Teško je voleti još teže ne voleti a najteže naći voljenog koji te voli.


teko-voleti-jo-tee-ne-voleti-a-najtee-nai-voljenog-koji-te-voli
tekovoletijoteženenajteženaćivoljenogkojitevoliteško jeje voletivoleti jošjoš težeteže nene voletinajteže naćinaći voljenogvoljenog kojikoji tete voliteško je voletije voleti jošvoleti još težejoš teže neteže ne voletivoleti a najtežea najteže naćinajteže naći voljenognaći voljenog kojivoljenog koji tekoji te voliteško je voleti jošje voleti još teževoleti još teže nejoš teže ne voletine voleti a najteževoleti a najteže naćia najteže naći voljenognajteže naći voljenog kojinaći voljenog koji tevoljenog koji te voliteško je voleti još težeje voleti još teže nevoleti još teže ne voletiteže ne voleti a najtežene voleti a najteže naćivoleti a najteže naći voljenoga najteže naći voljenog kojinajteže naći voljenog koji tenaći voljenog koji te voli

I svaki put kad je povrediš, nekoliko dana će te izbegavati, a posle toga će te voleti još više, još jače. Nažalost, to ti je žena koja te voli svim ...
i-svaki-put-kad-povredi-nekoliko-dana-e-te-izbegavati-a-posle-toga-e-te-voleti-jo-vie-jo-jae-naalost-to-ti-ena-koja-te-voli-svim
Voleti je lepo voleti je lako ali voleti kao ja ne moze svako…
voleti-lepo-voleti-lako-ali-voleti-kao-ja-ne-moze-svako
Bolje je voleti i izgubiti, nego nikad ne voleti. -Imanuel Kant
bolje-voleti-i-izgubiti-nego-nikad-ne-voleti