Teško je vratiti onome koji mi dobro učini; ko mi zlo učini, lako ću mu vratiti.


teko-vratiti-onome-koji-mi-dobro-uini-ko-mi-zlo-uini-lako-u-mu-vratiti
narodne poslovicetekovratitionomekojimidobroučinikozloučinilakoćumuvratititeško jeje vratitivratiti onomeonome kojikoji mimi dobrodobro učiniko mimi zlozlo učinilako ćuću mumu vratititeško je vratitije vratiti onomevratiti onome kojionome koji mikoji mi dobromi dobro učiniko mi zlomi zlo učinilako ću muću mu vratititeško je vratiti onomeje vratiti onome kojivratiti onome koji mionome koji mi dobrokoji mi dobro učiniko mi zlo učinilako ću mu vratititeško je vratiti onome kojije vratiti onome koji mivratiti onome koji mi dobroonome koji mi dobro učini

Dve su stvari uzrok kajanja. Jedna je kad neko učini loše delo, a druga kad ne učini dobro delo. -Buda
dve-su-stvari-uzrok-kajanja-jedna-kad-neko-uini-loe-delo-a-druga-kad-ne-uini-dobro-delo
Onima koji nam čine dobro treba dobrom i vratiti. -Ezop
onima-koji-nam-ine-dobro-treba-dobrom-i-vratiti
Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro