Teškoće rastu što se više približavamo cilju.


tekoe-rastu-to-se-vie-pribliavamo-cilju
getetekoćerastutoseviepribližavamociljuteškoće rasturastu štošto sese viševiše približavamopribližavamo ciljuteškoće rastu štorastu što sešto se višese više približavamoviše približavamo ciljuteškoće rastu što serastu što se višešto se više približavamose više približavamo ciljuteškoće rastu što se višerastu što se više približavamošto se više približavamo cilju

Teškoće rastu što se više primičemo cilju. -Gete
tekoe-rastu-to-se-vie-primiemo-cilju
Teškoće rastu što se više približujemo cilju. -Gete
tekoe-rastu-to-se-vie-pribliujemo-cilju
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Ljudi govore glasno i dugo, a u cilju da bi rekli što je manje moguće. Stvarna istina i interesantne stvari intrigiraju iz pozadine, a o kojima ni reč nije spomenuta. -Franc Kafka
ljudi-govore-glasno-i-dugo-a-u-cilju-da-bi-rekli-to-manje-mogue-stvarna-istina-i-interesantne-stvari-intrigiraju-iz-pozadine-a-o-kojima-re-nije
Darežljivost nije kad mi pokloniš nešto što ja trebam više od tebe, već ono što ti trebaš više od mene! -Halil Džubran
dareljivost-nije-kad-mi-pokloni-neto-to-ja-trebam-vie-od-tebe-ve-ono-to-ti-treba-vie-od-mene