Telesni brak je samo simbol duhovnog braka. U telesnom braku prvo pristupaju radosti pa onda gorčine, dok u duhovnom prvo gorčine pa radosti.


telesni-brak-samo-simbol-duhovnog-braka-u-telesnom-braku-prvo-pristupaju-radosti-pa-onda-gorine-dok-u-duhovnom-prvo-gorine-pa-radosti
nikolaj velimirovićtelesnibraksamosimbolduhovnogbrakatelesnombrakuprvopristupajuradostipaondagorčinedokduhovnomgorčineradostitelesni brakbrak jeje samosamo simbolsimbol duhovnogduhovnog brakau telesnomtelesnom brakubraku prvoprvo pristupajupristupaju radostiradosti papa ondaonda gorčinedok uu duhovnomduhovnom prvoprvo gorčinegorčine papa radostitelesni brak jebrak je samoje samo simbolsamo simbol duhovnogsimbol duhovnog brakau telesnom brakutelesnom braku prvobraku prvo pristupajuprvo pristupaju radostipristupaju radosti paradosti pa ondapa onda gorčinedok u duhovnomu duhovnom prvoduhovnom prvo gorčineprvo gorčine pagorčine pa radostitelesni brak je samobrak je samo simbolje samo simbol duhovnogsamo simbol duhovnog brakau telesnom braku prvotelesnom braku prvo pristupajubraku prvo pristupaju radostiprvo pristupaju radosti papristupaju radosti pa ondaradosti pa onda gorčinedok u duhovnom prvou duhovnom prvo gorčineduhovnom prvo gorčine paprvo gorčine pa radostitelesni brak je samo simbolbrak je samo simbol duhovnogje samo simbol duhovnog brakau telesnom braku prvo pristupajutelesnom braku prvo pristupaju radostibraku prvo pristupaju radosti paprvo pristupaju radosti pa ondapristupaju radosti pa onda gorčinedok u duhovnom prvo gorčineu duhovnom prvo gorčine paduhovnom prvo gorčine pa radosti

Ratnici pobednici prvo pobede pa onda idu u rat, dok ratnici gubitnici prvo idu u rat pa onda teže da izbegnu poraz. -Sun Tzu
ratnici-pobednici-prvo-pobede-pa-onda-idu-u-rat-dok-ratnici-gubitnici-prvo-idu-u-rat-pa-onda-tee-da-izbegnu-poraz
Na pozornici se prvo digne zavesa pa se tada odigrava drama. U životu to drugačije biva: prvo se odigra drama pa se onda podigne zavesa. -Branislav Nušić
na-pozornici-se-prvo-digne-zavesa-pa-se-tada-odigrava-drama-u-ivotu-to-drugaije-biva-prvose-odigra-drama-pa-se-onda-podigne-zavesa
Žena može postati prijatelj muškarcu samo ovim redom: prvo poznanica, zatim ljubavnica, pa tek onda prijatelj. -Anton Čehov
ena-moe-postati-prijatelj-mukarcu-samo-ovim-redom-prvo-poznanica-zatim-ljubavnica-pa-tek-onda-prijatelj
I život i smrt, i budnost i san, i mladost i starost, ostaje u nama kao jedno, ujedinjeno, jer je prvo, promenivši se, postalo drugo, a kad se ono drugo promijeni, ostaje prvo. -Heraklit
i-ivot-i-smrt-i-budnost-i-san-i-mladost-i-starost-ostaje-u-nama-kao-jedno-ujedinjeno-jer-prvo-promenivi-se-postalo-drugo-a-kad-se-ono-drugo-promijeni