Televizija u stvari nije stvarni život. U stvarnom životu ljudi moraju napustiti kafiće i otići na posao.


televizija-u-stvari-nije-stvarni-ivot-u-stvarnom-ivotu-ljudi-moraju-napustiti-kafie-i-otii-na-posao
bil gejtstelevizijastvarinijestvarniživotstvarnomživotuljudimorajunapustitikafićeotićinaposaotelevizija uu stvaristvari nijenije stvarnistvarni životu stvarnomstvarnom životuživotu ljudiljudi morajumoraju napustitinapustiti kafićekafiće ii otićiotići nana posaotelevizija u stvariu stvari nijestvari nije stvarninije stvarni životu stvarnom životustvarnom životu ljudiživotu ljudi morajuljudi moraju napustitimoraju napustiti kafićenapustiti kafiće ikafiće i otićii otići naotići na posaotelevizija u stvari nijeu stvari nije stvarnistvari nije stvarni životu stvarnom životu ljudistvarnom životu ljudi morajuživotu ljudi moraju napustitiljudi moraju napustiti kafićemoraju napustiti kafiće inapustiti kafiće i otićikafiće i otići nai otići na posaotelevizija u stvari nije stvarniu stvari nije stvarni životu stvarnom životu ljudi morajustvarnom životu ljudi moraju napustitiživotu ljudi moraju napustiti kafićeljudi moraju napustiti kafiće imoraju napustiti kafiće i otićinapustiti kafiće i otići nakafiće i otići na posao

Samo zato što sam se promovisala kao sirena i odigrala razne uloge u vezi seksa, ljudi čine grešku misleći da sam takva u stvarnom životu. Oni ne mogu biti u većoj zabludi. -Ava Gardner
samo-zato-to-sam-se-promovisala-kao-sirena-i-odigrala-razne-uloge-u-vezi-seksa-ljudi-ine-greku-mislei-da-sam-takva-u-stvarnom-ivotu-oni-ne-mogu-biti-u
Umetnik je neko ko pravi stvari koje ljudi ne moraju da imaju. -Endi Vorhol
umetnik-neko-ko-pravi-stvari-koje-ljudi-ne-moraju-da-imaju
Ne verujem da čovek ikada može napustiti svoj posao. On bi trebao misliti o tome danju, a sanjati o tome noću. -Henri  Ford
ne-verujem-da-ovek-ikada-moe-napustiti-svoj-posao-on-bi-trebao-misliti-o-tome-danju-a-sanjati-o-tome-nou