Težnja za znanjem, mislim, ponajviše je potaknuta ljubavlju za moći.


tenja-za-znanjem-mislim-ponajvie-potaknuta-ljubavlju-za-moi
bertrand raseltežnjazaznanjemmislimponajviepotaknutaljubavljumoćitežnja zaza znanjemponajviše jeje potaknutapotaknuta ljubavljuljubavlju zaza moćitežnja za znanjemponajviše je potaknutaje potaknuta ljubavljupotaknuta ljubavlju zaljubavlju za moćiponajviše je potaknuta ljubavljuje potaknuta ljubavlju zapotaknuta ljubavlju za moćiponajviše je potaknuta ljubavlju zaje potaknuta ljubavlju za moći

Izgleda, prestao sam da volim. Počeo sam da mislim ljubavlju. Izgleda da sam izdao najlirskije u sebi. Počeo sam da mislim osećanjima. -Miroslav Mika Antić
izgleda-prestao-sam-da-volim-poeo-sam-da-mislim-ljubavlju-izgleda-da-sam-izdao-najlirskije-u-sebi-poeo-sam-da-mislim-oseanjima
Naše naučne moći su nadmašile naše duhovne moći. Sada imamo navođene projektile i zalutale ljude. -Martin Luter King
nae-naune-moi-su-nadmaile-nae-duhovne-moi-sada-imamo-navoene-projektile-i-zalutale-ljude
Voda je simbol ženske moći, moći koju ni jedan muškarac,  koliko god prosvećen, ili savršen bio ne može dokučiti. -Paulo Koeljo
voda-simbol-enske-moi-moi-koju-jedan-mukarac-koliko-god-prosve-ili-savr-bio-ne-moe-dokuiti
Mislim da su različite religije zapravo drugačija vrata na istoj kući. Nekad mislim da takva kuća postoji, nekad mislim da ne postoji. Velika je to misterija. -Stiv Džobs
mislim-da-su-razliite-religije-zapravo-drugaija-vrata-na-istoj-kui-nekad-mislim-da-takva-kua-postoji-nekad-mislim-da-ne-postoji-velika-to-misterija