Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcioniše. Praksa je kad sve funkcioniše, a niko ne zna zašto.


teorija-kad-se-sve-zna-a-te-ne-funkcionie-praksa-kad-sve-funkcionie-a-niko-ne-zna-zato
albert ajnštajnteorijakadsesveznanitenefunkcioniepraksafunkcionienikoznazatoteorija jeje kadkad sese svesve znanište nene funkcionišepraksa jeje kadkad svesve funkcionišeniko nene znazna zaštoteorija je kadje kad sekad se svese sve znaa nište nenište ne funkcionišepraksa je kadje kad svekad sve funkcionišea niko neniko ne znane zna zaštoteorija je kad seje kad se svekad se sve znaa nište ne funkcionišepraksa je kad sveje kad sve funkcionišea niko ne znaniko ne zna zaštoteorija je kad se sveje kad se sve znapraksa je kad sve funkcionišea niko ne zna zašto

U prirodi stvari nema ničeg slučajnog, nego je sve određeno iz nužnosti božje prirode da na izvestan način postoji i funkcioniše. -Baruh de Spinoza
u-prirodi-stvari-nema-eg-sluajnog-nego-sve-odreeno-iz-nunosti-bo-prirode-da-na-izvestan-nain-postoji-i-funkcionie
Velika je nesreća kad čovjek ne zna što hoće, a prava katastrofa kad ne zna što može. -Jovan Dučić
velika-nesrea-kad-ovjek-ne-zna-to-hoe-a-prava-katastrofa-kad-ne-zna-to-moe