Tesko je bez voljene osobe, kada je ne vidimo 24 sata srce se oseca praznim i beznacajnim, i kada vidite tu osobu na kratak tren, srce se seti sta je njegov ...


tesko-bez-voljene-osobe-kada-ne-vidimo-24-sata-srce-se-oseca-praznim-i-beznacajnim-i-kada-vidite-osobu-na-kratak-tren-srce-se-seti-sta-njegov
teskobezvoljeneosobekadanevidimo24satasrceseosecapraznimbeznacajnimviditeosobunakrataktrensetistanjegovtesko jeje bezbez voljenevoljene osobekada jeje nene vidimovidimo 2424 satasata srcesrce sese osecaoseca praznimpraznim ii beznacajnimi kadakada viditevidite tutu osobuosobu nana kratakkratak trensrce sese setiseti stasta jeje njegovnjegovtesko je bezje bez voljenebez voljene osobekada je neje ne vidimone vidimo 24vidimo 24 sata24 sata srcesata srce sesrce se osecase oseca praznimoseca praznim ipraznim i beznacajnimi kada viditekada vidite tuvidite tu osobutu osobu naosobu na kratakna kratak trensrce se setise seti staseti sta jesta je njegovje njegov

I ne volim princip
i-ne-volim-princip-pamti-pa-vrati-to-bi-mi-ukaljalo-obraz-nema-lepe-pobede-od-pogleda-u-neije-oi-bez-grie-savesti-i-znati-da-e-osobu-vlastito-srce
I ne volim princip pamti – pa vrati, to bi mi ukaljalo obraz. Nema lepše pobede od pogleda u nečije oči bez griže savesti, i znati da će tu osobu vlastito srce od srama izdati. -Đorđe Balašević
i-ne-volim-princip-pamti-pa-vrati-to-bi-mi-ukaljalo-obraz-nema-lepe-pobede-od-pogleda-u-neije-oi-bez-grie-savesti-i-znati-da-e-osobu-vlastito-srce
Onaj osecaj kada pustis gavrana a niko ne oseca!
onaj-osecaj-kada-pustis-gavrana-a-niko-ne-oseca
Volela bih da ne verujem da će mi srce za tobom proći kada budeš jednom otišao. -Desanka Maksimović
volela-bih-da-ne-verujem-da-e-mi-srce-za-tobom-proi-kada-bude-jednom-otiao
Imam najromanticnijeg decka. Zaplakao je kada je video da sam mu urezala srce ekserom na haubi xD
imam-najromanticnijeg-decka-zaplakao-kada-video-da-sam-mu-urezala-srce-ekserom-na-haubi-xd
Zlo je kada snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage. -Maksim Gorki
zlo-kada-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage