Tesko je voljeti a suze kriti,u srcu plakati a nasmijan biti..volim te aldijana jos uvjek..


tesko-voljeti-a-suze-kritiu-srcu-plakati-a-nasmijan-bitivolim-te-aldijana-jos-uvjek
teskovoljetisuzekritiusrcuplakatinasmijanbitivolimtealdijanajosuvjektesko jeje voljetisrcu plakatite aldijanaaldijana josjos uvjektesko je voljetivoljeti a suzeplakati a nasmijante aldijana josaldijana jos uvjekje voljeti a suzesrcu plakati a nasmijante aldijana jos uvjektesko je voljeti a suze

Ne volim te, ne volim to ne mogu kriti takvoom decku ja cura ne mogu biti aaaa hahahaha :D
ne-volim-te-ne-volim-to-ne-mogu-kriti-takvoom-decku-ja-cura-ne-mogu-biti-aaaa-hahahaha-d
Samo suze u srcu velike boli znaju, ali ne i suze u očima! -Ruske poslovice
samo-suze-u-srcu-velike-boli-znaju-ali-ne-i-suze-u-oima
Ako ti ikad zatreba šamar , ja ću uvjek biti tu .
ako-ti-ikad-zatreba-amar-ja-u-uvjek-biti
kriva sam sto te volim jos uvek snage imam….
kriva-sam-sto-te-volim-jos-uvek-snage-imam
I volim kišu. Ona nikada nije otkrila da su na mom licu zapravo suze, a ne kapi kiše. -Milica Jakovljević Mir-Jam
i-volim-kiu-ona-nikada-nije-otkrila-da-su-na-mom-licu-zapravo-suze-a-ne-kapi-kie