Ti si dobar bez ičije nesreće, rođen s istinom u očima.


ti-dobar-bez-iije-nesree-ro-s-istinom-u-oima
matija bećkovićtidobarbezičijenesrećerođenistinomočimati sisi dobardobar bezbez ičijeičije nesrećerođen ss istinomistinom uu očimati si dobarsi dobar bezdobar bez ičijebez ičije nesrećerođen s istinoms istinom uistinom u očimati si dobar bezsi dobar bez ičijedobar bez ičije nesrećerođen s istinom us istinom u očimati si dobar bez ičijesi dobar bez ičije nesrećerođen s istinom u očima

Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je retko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-retko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je rijetko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-rijetko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Strast za istinom je najbolji izraz životne snage u čovjeku i naročit oblik njegovog poštovanja samog sebe. -Ivo Andrić
strast-za-istinom-najbolji-izraz-ivotne-snage-u-ovjeku-i-naroit-oblik-njegovog-potovanja-samog-sebe
Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. -Žarko Laušević
ovek-jako-dobar-advokat-za-svoje-greke-i-jako-dobar-sudija-za-e