Ti si kao jastog, jedino ti glava ne valja. xD


ti-kao-jastog-jedino-ti-glava-ne-valja-xd
tikaojastogjedinotiglavanevaljaxdti sisi kaokao jastogjedino titi glavaglava nene valjati si kaosi kao jastogjedino ti glavati glava neglava ne valjati si kao jastogjedino ti glava neti glava ne valjajedino ti glava ne valja

Politika je kao bilijar – cilj se postiže jedino sudaranjem. -Šarl de Gol
politika-kao-bilijar-cilj-se-postie-jedino-sudaranjem
Koliko glava, toliko mišljenja. -Homer
koliko-glava-toliko-miljenja