Ti me danas voliš skoro isto onako kao što se pravi ljubavnici vole na rastanku, posljednji put.


ti-me-danas-voli-skoro-isto-onako-kao-to-se-pravi-ljubavnici-vole-na-rastanku-posljednji-put
herman hesetimedanasvoliskoroistoonakokaotosepraviljubavnicivolenarastankuposljednjiputti meme danasdanas volišvoliš skoroskoro istoisto onakoonako kaokao štošto sese pravipravi ljubavniciljubavnici volevole nana rastankuposljednji putti me danasme danas volišdanas voliš skorovoliš skoro istoskoro isto onakoisto onako kaoonako kao štokao što sešto se pravise pravi ljubavnicipravi ljubavnici voleljubavnici vole navole na rastankuti me danas volišme danas voliš skorodanas voliš skoro istovoliš skoro isto onakoskoro isto onako kaoisto onako kao štoonako kao što sekao što se pravišto se pravi ljubavnicise pravi ljubavnici volepravi ljubavnici vole naljubavnici vole na rastankuti me danas voliš skorome danas voliš skoro istodanas voliš skoro isto onakovoliš skoro isto onako kaoskoro isto onako kao štoisto onako kao što seonako kao što se pravikao što se pravi ljubavnicišto se pravi ljubavnici volese pravi ljubavnici vole napravi ljubavnici vole na rastanku

Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš. -Ža Ža Gabor
razvesti-se-samo-zbog-toga-to-ga-vie-ne-voli-isto-tako-glupo-kao-i-udati-se-za-njega-samo-zato-to-ga-voli
Zaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu da se očajnu omrznu: a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga. -Jovan Dučić
zaljubljeni-se-danas-oajno-vole-kao-to-sutra-mogu-da-se-oajnu-omrznu-a-oni-se-omrznu-bez-stvarnog-povoda-kao-to-su-se-zavoleli-bez-stvarnog-razloga
Zaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu očajno da se omrznu, a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga. -Jovan Dučić
zaljubljeni-se-danas-oajno-vole-kao-to-sutra-mogu-oajno-da-se-omrznu-a-oni-se-omrznu-bez-stvarnog-povoda-kao-to-su-se-zavoleli-bez-stvarnog-razloga
Svaki put moraš iznova znati da voliš bolje, da voliš jače. Ne da se vadiš. Ne da se tešiš. Već da se istinski do neba smešiš. -Miroslav Mika Antić
svaki-put-mora-iznova-znati-da-voli-bolje-da-voli-jae-ne-da-se-vadi-ne-da-se-tei-ve-da-se-istinski-do-neba-smei
Vjeruj mi, posljednja ljubavi, nemoguće je voljeti posljednji put u vječnosti. -Miroslav Mika Antić
vjeruj-mi-posljednja-ljubavi-nemogue-voljeti-posljednji-put-u-vjenosti