Ti me mnogo zezaš i okolo švrljaš, bogami me ne znaš pa će da nadrljaš … Nemoj da ideš mojom ulicom … xD


ti-me-mnogo-zeza-i-okolo-vrlja-bogami-me-ne-zna-pa-e-da-nadrlja-nemoj-da-ide-mojom-ulicom-xd
timemnogozezaokolovrljabogamineznapaćedanadrljanemojidemojomulicomxdti meme mnogomnogo zezašzezaš ii okolookolo švrljašbogami meme nene znašznaš papa ćeće dada nadrljašnadrljaš …… nemojnemoj dada idešideš mojommojom ulicomulicom …… xdti me mnogome mnogo zezašmnogo zezaš izezaš i okoloi okolo švrljašbogami me neme ne znašne znaš paznaš pa ćepa će daće da nadrljašda nadrljaš …nadrljaš … nemoj… nemoj danemoj da idešda ideš mojomideš mojom ulicommojom ulicom …ulicom … xdti me mnogo zezašme mnogo zezaš imnogo zezaš i okolozezaš i okolo švrljašbogami me ne znašme ne znaš pane znaš pa ćeznaš pa će dapa će da nadrljašće da nadrljaš …da nadrljaš … nemojnadrljaš … nemoj da… nemoj da idešnemoj da ideš mojomda ideš mojom ulicomideš mojom ulicom …mojom ulicom … xdti me mnogo zezaš ime mnogo zezaš i okolomnogo zezaš i okolo švrljašbogami me ne znaš pame ne znaš pa ćene znaš pa će daznaš pa će da nadrljašpa će da nadrljaš …će da nadrljaš … nemojda nadrljaš … nemoj danadrljaš … nemoj da ideš… nemoj da ideš mojomnemoj da ideš mojom ulicomda ideš mojom ulicom …ideš mojom ulicom … xd

Ako ne znaš kuda ideš, gde god da stigneš na pogrešnom si mestu.
ako-ne-zna-kuda-ide-gde-god-da-stigne-na-pogrenom-mestu
Samo izvolite, poslužite se mojom dobrotom, trošite moju iskrenost, hranite svoj ego mojom ljubavlju, gužvajte moje emocije kao staru hartiju, uzalud vam trud ...
samo-izvolite-posluite-se-mojom-dobrotom-troite-moju-iskrenost-hranite-svoj-ego-mojom-ljubavlju-guvajte-moje-emocije-kao-staru-hartiju-uzalud-vam-trud
Dođe dan kada ne želiš da progovoriš ni reč. Kad misliš na nešto. Kad poželiš mnogo, a znaš da ti treba samo malo. Kada želiš da nisi, a znaš da ...
doe-dan-kada-ne-eli-da-progovori-re-kad-misli-na-neto-kad-poeli-mnogo-a-zna-da-ti-treba-samo-malo-kada-eli-da-nisi-a-zna-da
Nemoj pričati malo na puno tema. Pričaj mnogo na nekoliko njih. -Pitagora
nemoj-priati-malo-na-puno-tema-priaj-mnogo-na-nekoliko-njih