Ti meni kažeš da sam ne pismen? Reci mi to još jednom i bitćeš ubiven xD


ti-meni-kae-da-sam-ne-pismen-reci-mi-to-jo-jednom-i-bite-ubiven-xd
timenikažedasamnepismenrecimitojojednombitćeubivenxdti menimeni kažeškažeš dada samsam nene pismenreci mijoš jednomjednom ii bitćešbitćeš ubivenubiven xdti meni kažešmeni kažeš dakažeš da samda sam nesam ne pismenmi to jošjoš jednom ijednom i bitćeši bitćeš ubivenbitćeš ubiven xdti meni kažeš dameni kažeš da samkažeš da sam neda sam ne pismenreci mi to jošmi to još jednomjoš jednom i bitćešjednom i bitćeš ubiveni bitćeš ubiven xdti meni kažeš da sammeni kažeš da sam nekažeš da sam ne pismenreci mi to još jednommi to još jednom ijoš jednom i bitćeš ubivenjednom i bitćeš ubiven xd

Inače, ceo život mučio sam se s tim da li sam pismen ili nisam. A onda sam pišući knjigu shvatio koliko je čovek nepismen. -Emir Kusturica
inae-ceo-ivot-muio-sam-se-s-tim-da-li-sam-pismen-ili-nisam-a-onda-sam-piui-knjigu-shvatio-koliko-ovek-nepismen
Koga izdati kad mi ostane da biram između nas dvoje? I, žalim... Ali prestar sam da bih izdao sebe još jednom. -Đorđe Balašević
koga-izdati-kad-mi-ostane-da-biram-izmeu-nas-dvoje-i-alim-ali-prestar-sam-da-bih-izdao-sebe-jo-jednom
Ukoliko kažeš ljudima gde da odu, ali im ne kažeš kako da dođu tamo, iznenadićeš se rezultatima. -Džordž Smit Paton
ukoliko-kae-ljudima-gde-da-odu-ali-im-ne-kae-kako-da-dou-tamo-iznenadie-se-rezultatima
Seti se da kažeš pravu stvar na pravom mestu, ali je daleko teže da ostaviš neizrečenom pogrešnu stvar u trenucima želje da je kažeš. -Bendžamin Frenklin
seti-se-da-kae-pravu-stvar-na-pravom-mestu-ali-daleko-tee-da-ostavi-neizreenom-pogrenu-stvar-u-trenucima-elje-da-kae
Aj vrati se još jednom nisi me dobro odmerila.
aj-vrati-se-jo-jednom-nisi-me-dobro-odmerila
Dečko, povrediš li me još jednom, postaću lezba i ј**аću ti devojku ;)
deko-povredi-li-me-jo-jednom-postau-lezba-i-u-ti-devojku