Ti modri podočnjaci su kao vlažni pesak upijali dremljive talase sjaja po kojima sam njene oči nekad lako pronalazio i u najvećim gužvama pogleda.


ti-modri-podonjaci-su-kao-vla-pesak-upijali-dremljive-talase-sjaja-po-kojima-sam-njene-oi-nekad-lako-pronalazio-i-u-najveim-guvama-pogleda
Đorđe balaševićtimodripodočnjacisukaovlažnipesakupijalidremljivetalasesjajapokojimasamnjeneočinekadlakopronalazionajvećimgužvamapogledati modrimodri podočnjacipodočnjaci susu kaokao vlažnivlažni pesakpesak upijaliupijali dremljivedremljive talasetalase sjajasjaja popo kojimakojima samsam njenenjene očioči nekadnekad lakolako pronalaziopronalazio iu najvećimnajvećim gužvamagužvama pogledati modri podočnjacimodri podočnjaci supodočnjaci su kaosu kao vlažnikao vlažni pesakvlažni pesak upijalipesak upijali dremljiveupijali dremljive talasedremljive talase sjajatalase sjaja posjaja po kojimapo kojima samkojima sam njenesam njene očinjene oči nekadoči nekad lakonekad lako pronalaziolako pronalazio ipronalazio i ui u najvećimu najvećim gužvamanajvećim gužvama pogledati modri podočnjaci sumodri podočnjaci su kaopodočnjaci su kao vlažnisu kao vlažni pesakkao vlažni pesak upijalivlažni pesak upijali dremljivepesak upijali dremljive talaseupijali dremljive talase sjajadremljive talase sjaja potalase sjaja po kojimasjaja po kojima sampo kojima sam njenekojima sam njene očisam njene oči nekadnjene oči nekad lakooči nekad lako pronalazionekad lako pronalazio ilako pronalazio i upronalazio i u najvećimi u najvećim gužvamau najvećim gužvama pogledati modri podočnjaci su kaomodri podočnjaci su kao vlažnipodočnjaci su kao vlažni pesaksu kao vlažni pesak upijalikao vlažni pesak upijali dremljivevlažni pesak upijali dremljive talasepesak upijali dremljive talase sjajaupijali dremljive talase sjaja podremljive talase sjaja po kojimatalase sjaja po kojima samsjaja po kojima sam njenepo kojima sam njene očikojima sam njene oči nekadsam njene oči nekad lakonjene oči nekad lako pronalaziooči nekad lako pronalazio inekad lako pronalazio i ulako pronalazio i u najvećimpronalazio i u najvećim gužvamai u najvećim gužvama pogleda

Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti umeju da vide svi oni kojima su oči otvorene.
ne-spavaju-svi-kojima-su-oi-zatvorene-niti-umeju-da-vide-svi-oni-kojima-su-oi-otvorene
Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti vide svi oni kojima su oči otvorene. -Antonio de Melo
ne-spavaju-svi-kojima-su-oi-zatvorene-niti-vide-svi-oni-kojima-su-oi-otvorene
I niko više nije bitan, svi su pesak prezren i sitan... pesak ispod nas -Đorđe Balašević
i-niko-vie-nije-bitan-svi-su-pesak-prezren-i-sitan-pesak-ispod-nas
I ne volim princip pamti-pa vrati, to bi mi ukaljalo obraz. Nema lepše pobede od pogleda u nečije oči bez grižnje savesti i saznanja da će tu ...
i-ne-volim-princip-pamtipa-vrati-to-bi-mi-ukaljalo-obraz-nema-lepe-pobede-od-pogleda-u-neije-oi-bez-grinje-savesti-i-saznanja-da-e