Ti si moj heroj koji se postideo i ipak počinio izdajstvo.


ti-moj-heroj-koji-se-postideo-i-ipak-poinio-izdajstvo
matija bećkovićtimojherojkojisepostideoipakpočinioizdajstvoti sisi mojmoj herojheroj kojikoji sese postideopostideo ii ipakipak počiniopočinio izdajstvoti si mojsi moj herojmoj heroj kojiheroj koji sekoji se postideose postideo ipostideo i ipaki ipak počinioipak počinio izdajstvoti si moj herojsi moj heroj kojimoj heroj koji seheroj koji se postideokoji se postideo ise postideo i ipakpostideo i ipak počinioi ipak počinio izdajstvoti si moj heroj kojisi moj heroj koji semoj heroj koji se postideoheroj koji se postideo ikoji se postideo i ipakse postideo i ipak počiniopostideo i ipak počinio izdajstvo

Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život. -Meša Selimović
ljubav-valjda-jedina-stvar-na-svijetu-koju-ne-treba-objanjavati-traiti-joj-razlog-pa-ipak-to-inim-makar-samo-zato-da-jo-jednom-pomenem-ovjeka-koji
Svaki čovek je kriv za svo dobro koje nije počinio. -Volter
svaki-ovek-kriv-za-svo-dobro-koje-nije-poinio
Zar je ovaj kukavica jer je klonuo, dok je onaj koji trpi heroj? Međutim je ljubav prema životu tako jaka da se prvi više borio da ne bi klonuo nego drugi da bi trpio. -Ugo Foscolo
zar-ovaj-kukavica-jer-klonuo-dok-onaj-koji-trpi-heroj-meutim-ljubav-prema-ivotu-tako-jaka-da-se-prvi-vie-borio-da-ne-bi-klonuo-nego-drugi-da-bi
Uvek za kukavicu postoji mogućnost da više ne bude kukavica, a za heroja da prestane biti heroj. -Žan Pol Sartr
uvek-za-kukavicu-postoji-mogunost-da-vie-ne-bude-kukavica-a-za-heroja-da-prestane-biti-heroj
Moramo, ipak, prihvatiti da, kako se meni čini, čovek sa svim svojim plemenitim karakteristikama ipak u svome telu drži neizbrisiv pečat njegovog niskog porekla. -Čarls Darvin
moramo-ipak-prihvatiti-da-kako-se-meni-ini-ovek-svim-svojim-plemenitim-karakteristikama-ipak-u-svome-telu-dri-neizbrisiv-peat-njegovog-niskog-porekla