Ti si moja zvijezda, i moj astronom, i želio bih da sam nebo, da te mogu posmatrati sa milijardu očiju.


ti-moja-zvijezda-i-moj-astronom-i-elio-bih-da-sam-nebo-da-te-mogu-posmatrati-milijardu-oiju
platontimojazvijezdamojastronomželiobihdasamnebotemoguposmatratimilijarduočijuti sisi mojamoja zvijezdai mojmoj astronomi želioželio bihbih dada samsam neboda tete mogumogu posmatratiposmatrati sasa milijardumilijardu očijuti si mojasi moja zvijezdai moj astronomi želio bihželio bih dabih da samda sam neboda te mogute mogu posmatratimogu posmatrati saposmatrati sa milijardusa milijardu očijuti si moja zvijezdai želio bih daželio bih da sambih da sam neboda te mogu posmatratite mogu posmatrati samogu posmatrati sa milijarduposmatrati sa milijardu očijui želio bih da samželio bih da sam neboda te mogu posmatrati sate mogu posmatrati sa milijardumogu posmatrati sa milijardu očiju

Bila je moja zlatna šansa, a tek sam načeo svoj krug. Moj mali verni Sančo Pansa, moja ljubavnica, saborac i moj najbolji drug. -Đorđe Balašević
bila-moja-zlatna-ansa-a-tek-sam-naeo-svoj-krug-moj-mali-verni-sano-pansa-moja-ljubavnica-saborac-i-moj-najbolji-drug
Postala sam njegova potreba a on moja navika, i bila bih uznemirena ako ga ne bih vidjela cijeli dan. -Meša Selimović
postala-sam-njegova-potreba-a-on-moja-navika-i-bila-bih-uznemirena-ako-ga-ne-bih-vidjela-cijeli-dan
Moć je moja ljubavnica. Prenaporno sam radio na njenom osvajanju da bih dopustio da mi je neko preotme. -Napoleon Bonaparta
mo-moja-ljubavnica-prenaporno-sam-radio-na-njenom-osvajanju-da-bih-dopustio-da-mi-neko-preotme