Ti si moje blago i najradije bih te zakopala :)


ti-moje-blago-i-najradije-bih-te-zakopala
timojeblagonajradijebihtezakopalati sisi mojemoje blagoblago ii najradijenajradije bihbih tete zakopalati si mojesi moje blagomoje blago iblago i najradijei najradije bihnajradije bih tebih te zakopalati si moje blagosi moje blago imoje blago i najradijeblago i najradije bihi najradije bih tenajradije bih te zakopalati si moje blago isi moje blago i najradijemoje blago i najradije bihblago i najradije bih tei najradije bih te zakopala

Nije blago ni srebro ni zlato već je blago što je srcu drago.Nije blago ni srebro ni zlato,već je blago što je srcu drago.onaj osjecaj kad ti se javi bivsa nakon godinu dana radi tvoj statusa i pita ko te dira da mu pomogne a ti bih je najradije poslao do vraga ali ne mozes jer jos ...Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Čuvam je, sigurna je, a opet joj pružam malo slobode, a puno ljubavi i razumevanja. Znaš, jednog dana bih voleo da je moje dete zove mama.