Ti si moje zlato ti si moje srebro vidilin te s drugim slomit ću ti rebro


ti-moje-zlato-ti-moje-srebro-vidilin-te-s-drugim-slomit-u-ti-rebro
timojezlatotisrebrovidilintedrugimslomitćurebroti sisi mojemoje zlatozlato titi sisi mojemoje srebrosrebro vidilinvidilin tete ss drugimdrugim slomitslomit ćuću titi rebroti si mojesi moje zlatomoje zlato tizlato ti siti si mojesi moje srebromoje srebro vidilinsrebro vidilin tevidilin te ste s drugims drugim slomitdrugim slomit ćuslomit ću tiću ti rebroti si moje zlatosi moje zlato timoje zlato ti sizlato ti si mojeti si moje srebrosi moje srebro vidilinmoje srebro vidilin tesrebro vidilin te svidilin te s drugimte s drugim slomits drugim slomit ćudrugim slomit ću tislomit ću ti rebroti si moje zlato tisi moje zlato ti simoje zlato ti si mojezlato ti si moje srebroti si moje srebro vidilinsi moje srebro vidilin temoje srebro vidilin te ssrebro vidilin te s drugimvidilin te s drugim slomitte s drugim slomit ćus drugim slomit ću tidrugim slomit ću ti rebro

Ti si moje zlato,ti si moje srebro vidim li te s’drugom slomicu ti rebro-Neko ko se nije potpisao…-Koja ocena? Mozda je moje… -1 -Nije moje! xD.Uništite moje želje, izbrišite moje ideale, pokažite mi nešto bolje i ja ću poći za vama.lako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.Zdravlje je pravo bogatstvo, a ne srebro i zlato.Ako ste videli dno moje duše, onda ste u potpunosti razumeli izvor moje čežnje i – sažaljenja. Iako je otvoreno svima, prozirno jezero ima nepoznate dubine koje ni ronioci ne poznaju.