Ti moraš biti promena koju želiš videti u svetu.


ti-mora-biti-promena-koju-eli-videti-u-svetu
mahatma ganditimorabitipromenakojuželividetisvetuti morašmoraš bitibiti promenapromena kojukoju želišželiš videtivideti uu svetuti moraš bitimoraš biti promenabiti promena kojupromena koju želiškoju želiš videtiželiš videti uvideti u svetuti moraš biti promenamoraš biti promena kojubiti promena koju želišpromena koju želiš videtikoju želiš videti uželiš videti u svetuti moraš biti promena kojumoraš biti promena koju želišbiti promena koju želiš videtipromena koju želiš videti ukoju želiš videti u svetu

Ako želiš biti poštovan, najprije moraš poštovati sam sebe, samo tako možeš učiniti da te drugi poštuju. -Fjodor Dostojevski
ako-eli-biti-potovan-najprije-mora-potovati-sam-sebe-samo-tako-moe-uiniti-da-te-drugi-potuju
Ukoliko želiš da postaneš pisac moraš puno čitati i puno pisati. Ne postoji zaobilaznica za te dve stvari za koju bih znao, ne postoji prečica. -Stiven King
ukoliko-eli-da-postane-pisac-mora-puno-itati-i-puno-pisati-ne-postoji-zaobilaznica-za-te-dve-stvari-za-koju-bih-znao-ne-postoji-preica