Ti muškarac? Ti si veća žena nego ja! :D


ti-mukarac-ti-vea-ena-nego-ja-d
timukaracvećaženanegojati muškaracti sisi većaveća ženažena negonego jati si većasi veća ženaveća žena negožena nego jati si veća ženasi veća žena negoveća žena nego jati si veća žena negosi veća žena nego ja

Ljubomoran muškarac je moralni idiot, a ljubomorna žena je gora i opasnija od preljubnice. -Jovan Dučić
ljubomoran-mukarac-moralni-idiot-a-ljubomorna-ena-gora-i-opasnija-od-preljubnice
Žena ko žena čekaće, Muškarac ko muškarac nikada neće učiniti prvi korak!
ena-ko-ena-ekae-mukarac-ko-mukarac-nikada-nee-uiniti-prvi-korak