Ti si najbesramnija devojka koju sam sreo među ženama i najstidljivija žena koju sam sreo među devojkama.


ti-najbesramnija-devojka-koju-sam-sreo-meu-enama-i-najstidljivija-ena-koju-sam-sreo-meu-devojkama
miroslav mika antićtinajbesramnijadevojkakojusamsreomeđuženamanajstidljivijaženadevojkamati sisi najbesramnijanajbesramnija devojkadevojka kojukoju samsam sreosreo međumeđu ženamaženama ii najstidljivijanajstidljivija ženažena kojukoju samsam sreosreo međumeđu devojkamati si najbesramnijasi najbesramnija devojkanajbesramnija devojka kojudevojka koju samkoju sam sreosam sreo međusreo među ženamameđu ženama iženama i najstidljivijai najstidljivija ženanajstidljivija žena kojužena koju samkoju sam sreosam sreo međusreo među devojkamati si najbesramnija devojkasi najbesramnija devojka kojunajbesramnija devojka koju samdevojka koju sam sreokoju sam sreo međusam sreo među ženamasreo među ženama imeđu ženama i najstidljivijaženama i najstidljivija ženai najstidljivija žena kojunajstidljivija žena koju samžena koju sam sreokoju sam sreo međusam sreo među devojkamati si najbesramnija devojka kojusi najbesramnija devojka koju samnajbesramnija devojka koju sam sreodevojka koju sam sreo međukoju sam sreo među ženamasam sreo među ženama isreo među ženama i najstidljivijameđu ženama i najstidljivija ženaženama i najstidljivija žena kojui najstidljivija žena koju samnajstidljivija žena koju sam sreožena koju sam sreo međukoju sam sreo među devojkama

Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja
Bio sam ljut što nemam cipele; a onda sam sreo čoveka bez nogu i zadovoljio se svojom sudbinom. -Kineske poslovice
bio-sam-ljut-to-nemam-cipele-a-onda-sam-sreo-oveka-bez-nogu-i-zadovoljio-se-svojom-sudbinom
Nisi imala takve oči onda kad sam te sreo.  One su iskrsle na tvom licu tek kada sam te zavoleo. -Matija Bećković
nisi-imala-takve-oi-onda-kad-sam-te-sreo-one-su-iskrsle-na-tvom-licu-tek-kada-sam-te-zavoleo
Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti. -Seneka
koliko-god-sam-puta-zaao-meu-ljude-uvek-sam-osetio-da-sam-poneto-izgubio-od-svoje-linosti
Zanima me u koju kategoriju žena stavljaš mene? Ipak ti ja nisam bilo ko. Ja sam najduže čekala i verovala tebi i onda kada si se sam izdavao.
zanima-me-u-koju-kategoriju-ena-stavlja-mene-ipak-ti-ja-nisam-bilo-ko-ja-sam-najdue-ekala-i-verovala-tebi-i-onda-kada-se-sam-izdavao
Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista. -Jovan Dučić
enu-veliki-mukarac-zanima-samo-u-poetku-jer-to-laska-njenoj-sujeti-meu-drugim-enama-a-i-zbog-toga-to-ena-voli-sve-to-blista