Ti si sa nekim, ti si car ali najbolje je kad si sam…


ti-nekim-ti-ali-najbolje-kad-sam
tinekimtialinajboljekadsam…ti sisa nekimti sicar aliali najboljenajbolje jeje kadkad sisi sam…ti si sasi sa nekimti si carsi car alicar ali najboljeali najbolje jenajbolje je kadje kad sikad si sam…ti si sa nekimti si car alisi car ali najboljecar ali najbolje jeali najbolje je kadnajbolje je kad sije kad si sam…ti si car ali najboljesi car ali najbolje jecar ali najbolje je kadali najbolje je kad sinajbolje je kad si sam…

Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio. -Čarls Bukovski
bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio