Ti se bojiš, a strah je osobina onoga koji misli samo na sebe.


ti-se-boji-a-strah-osobina-onoga-koji-misli-samo-na-sebe
karlo binitisebojistrahosobinaonogakojimislisamonasebeti sese bojišstrah jeje osobinaosobina onogaonoga kojikoji mislimisli samosamo nana sebeti se bojiša strah jestrah je osobinaje osobina onogaosobina onoga kojionoga koji mislikoji misli samomisli samo nasamo na sebea strah je osobinastrah je osobina onogaje osobina onoga kojiosobina onoga koji mislionoga koji misli samokoji misli samo namisli samo na sebea strah je osobina onogastrah je osobina onoga kojije osobina onoga koji misliosobina onoga koji misli samoonoga koji misli samo nakoji misli samo na sebe

Ne treba voljeti ni onoga koga se bojiš, ni onoga ko se tebe boji. -Ciceron
ne-treba-voljeti-onoga-koga-se-boji-onoga-ko-se-tebe-boji
Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže. -Vilijam Šekspir
uspjeh-jedne-ale-i-u-uhu-onoga-koji-slua-a-ne-u-jeziku-onoga-koji-kae
Sva prava strast misli samo na sebe. -Stendal
sva-prava-strast-misli-samo-na-sebe
Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom. -Aristotel
smatram-hrabrijim-onoga-koji-prevlada-svoje-elje-nego-onoga-koji-pobedi-svoje-neprijatelje-jer-najtea-bitka-nad-samim-sobom
Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli. -Španska poslovica
nikad-ne-pitaj-u-onoga-koji-previe-ima-ve-trai-u-onoga-za-kojeg-zna-da-te-punom-om-voli