Šta ti taje, ne traži da znaš, šta su ti otkrili, drži skriveno.


ti-taje-ne-trai-da-zna-su-ti-otkrili-dri-skriveno
Španska poslovicaŠtatitajenetražidaznatasuotkrilidržiskrivenoŠta titi tajene tražitraži dada znaššta susu titi otkrilidrži skrivenoŠta ti tajene traži datraži da znaššta su tisu ti otkriline traži da znaššta su ti otkrili

Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Šta je amnezija na srpski način? Stanje u kojem znaš da si dužan, ali ne znaš kome ni koliko…
amnezija-na-srpski-nain-stanje-u-kojem-zna-da-an-ali-ne-zna-kome-koliko
Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli. -Španska poslovica
nikad-ne-pitaj-u-onoga-koji-previe-ima-ve-trai-u-onoga-za-kojeg-zna-da-te-punom-om-voli