Šta si ti, ti si slučajnost rođenja; šta sam ja, ja sam koji jesam. Ovde postoji i postojaće na hiljade prinčeva; ali je samo jedan Betoven.


ti-ti-sluajnost-roenja-sam-ja-ja-sam-koji-jesam-ovde-postoji-i-postojae-na-hiljade-prineva-ali-samo-jedan-betoven
ludvig van betovenŠtatitislučajnostrođenjatasamjajakojijesamovdepostojipostojaćenahiljadeprinčevaalisamojedanbetovensi titi sisi slučajnostslučajnost rođenjašta samsam jaja samsam kojikoji jesamovde postojipostoji ii postojaćepostojaće nana hiljadehiljade prinčevaali jeje samosamo jedanjedan betovenŠta si titi si slučajnostsi slučajnost rođenjašta sam jaja sam kojisam koji jesamovde postoji ipostoji i postojaćei postojaće napostojaće na hiljadena hiljade prinčevaali je samoje samo jedansamo jedan betoventi si slučajnost rođenjaja sam koji jesamovde postoji i postojaćepostoji i postojaće nai postojaće na hiljadepostojaće na hiljade prinčevaali je samo jedanje samo jedan betovenovde postoji i postojaće napostoji i postojaće na hiljadei postojaće na hiljade prinčevaali je samo jedan betoven

Znam da svi misle da sam lud, ali znate šta je najgore? Najgore je to što ja i jesam lud. -Đorđe Balašević
znam-da-svi-misle-da-sam-lud-ali-znate-najgore-najgore-to-to-ja-i-jesam-lud
Rekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...
rekla-sam-avantura-ali-nije-bila-jedan-dan-ali-bilo-mnogo-vie-necu-ga-zavoleti-ali-jesam-sve-proci-ali-jo-ne-prolazi-necu-plakati-ali-suza
Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti. -Merilin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti