Ti si za mene kao 30. februar, ne postojiš!! :)


ti-za-mene-kao-30-februar-ne-postoji
tizamenekao30februarnepostojiti sisi zaza menemene kaokao 30ne postojišti si zasi za meneza mene kaomene kao 30ti si za menesi za mene kaoza mene kao 30ti si za mene kaosi za mene kao 30

Jebem ti zaljubljenost. I nedostajanje. I sve filmske trake u glavi. I sve lepe pesme od kojih mi se plače. I ovu sjebanu mene, ranjivu mene, emotivnu mene, ...
jebem-ti-zaljubljenost-i-nedostajanje-i-sve-filmske-trake-u-glavi-i-sve-lepe-pesme-od-kojih-mi-se-plae-i-ovu-sjebanu-mene-ranjivu-mene-emotivnu-mene
A mene bi to kao trebalo da zanima ?! xD
a-mene-bi-to-kao-trebalo-da-zanima-xd
Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa. -Paulo Koeljo
odavno-ve-ne-pomiljam-na-ono-to-se-zove-ljubav-izgleda-da-ljubav-bjei-od-mene-kao-da-vie-nije-vana-kao-da-osjea-da-nije-dobrodo-ali-ako-prestanem-da