Ti znaš da je tuđa duša kao mračna šuma, a djevojačka pogotovo.


ti-zna-da-a-a-kao-mrana-uma-a-djevojaka-pogotovo
ivan turgenjevtiznadatuđaduakaomračnaumadjevojačkapogotovoti znašznaš dada jeje tuđatuđa dušaduša kaokao mračnamračna šumadjevojačka pogotovoti znaš daznaš da jeda je tuđaje tuđa dušatuđa duša kaoduša kao mračnakao mračna šumaa djevojačka pogotovoti znaš da jeznaš da je tuđada je tuđa dušaje tuđa duša kaotuđa duša kao mračnaduša kao mračna šumati znaš da je tuđaznaš da je tuđa dušada je tuđa duša kaoje tuđa duša kao mračnatuđa duša kao mračna šuma

Bez ironije, svet bi izgledao kao šuma bez ptica. -Anatol Frans
bez-ironije-svet-bi-izgledao-kao-uma-bez-ptica
Nijedan osjećaj čovjek ne podnosi tako teško kao sažaljenje, pogotovo ako ga zaslužuje. Mržnja ga krijepi, daje mu života, budi u njemu osvetu; samilost ubija i još više slabi njegovu nemoć. -Onore de Balzak
nijedan-osjeaj-ovjek-ne-podnosi-tako-teko-kao-aljenje-pogotovo-ako-ga-zasluuje-mrnja-ga-krijepi-daje-mu-ivota-budi-u-njemu-osvetu-samilost-ubija-i-jo
Šta je amnezija na srpski način? Stanje u kojem znaš da si dužan, ali ne znaš kome ni koliko…
amnezija-na-srpski-nain-stanje-u-kojem-zna-da-an-ali-ne-zna-kome-koliko
O, srce, ako ti neznalica kaze da duša propada kao telo, reci mu da cvet propada ali seme ostaje. -Halil Džubran
o-srce-ako-ti-neznalica-kaze-da-a-propada-kao-telo-reci-mu-da-cvet-propada-ali-seme-ostaje