Tih dana bila si najlepša na svetu. I sada si, al' nema ko da primeti.


tih-dana-bila-najlepa-na-svetu-i-sada-al-nema-ko-da-primeti
Đorđe balaševićtihdanabilanajlepanasvetusadaal'nemakodaprimetitih danadana bilabila sisi najlepšanajlepša nana svetui sadasada sial' nemanema koko dada primetitih dana biladana bila sibila si najlepšasi najlepša nanajlepša na svetui sada sial' nema konema ko dako da primetitih dana bila sidana bila si najlepšabila si najlepša nasi najlepša na svetual' nema ko danema ko da primetitih dana bila si najlepšadana bila si najlepša nabila si najlepša na svetual' nema ko da primeti

Mislim da se za jednu ženu ne može reći da je najlepša ili najružnija na svetu. To zavisi od očiju koje je posmatraju. -Horhe Luis Borhes
mislim-da-se-za-jednu-enu-ne-moe-rei-da-najlepa-ili-najrunija-na-svetu-to-zavisi-od-oiju-koje-posmatraju
U ovom svetu gde nema tihih kutaka, nema lakog bega od istorije, od nemira, od grozne bučne galame. -Salman Rušdi
u-ovom-svetu-gde-nema-tihih-kutaka-nema-lakog-bega-od-istorije-od-nemira-od-grozne-bune-galame
Nikada nijednog dana u životu nisam nešto radio. Sve je to bila samo zabava. -Tomas Edison
nikada-nijednog-dana-u-ivotu-nisam-neto-radio-sve-to-bila-samo-zabava
Bez suprotnosti nema napretka: to je zakon koji je civilizacija do sada sledila. -Karl Marks
bez-suprotnosti-nema-napretka-to-zakon-koji-civilizacija-do-sada-sledila
Kad bi mladost imala filozofiju starca, ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana. -Jovan Dučić
kad-bi-mladost-imala-filozofiju-starca-ne-bi-bilo-na-svetu-jednog-sunanog-dana
Religija, bila ona hrišćanska, hinduistička ili muslimanska, predstavlja najmoćniju silu na svetu. -Nelson Mandela
religija-bila-ona-hrianska-hinduistika-ili-muslimanska-predstavlja-najmoniju-silu-na-svetu