Tiha voda brijege valja.


tiha-voda-brijege-valja
bosanske poslovicetihavodabrijegevaljatiha vodavoda brijegebrijege valjatiha voda brijegevoda brijege valjatiha voda brijege valja

Tiha voda brege dere.Mala mudrost je kao voda u čaši : jasna, transparentna, čista. Velika mudrost je kao voda u moru : tamna, tajanstvena, neprobojna.Da bi čovek srećno poživeo, treba da zna šta valja, a šta ne valja da čini.A da bi to znao, potrebna mu je vera.Vera je saznanje šta je čovek i radi čega on živi na svetu. I takve vere bilo je i ima u svih razumnih ljudi.Krv nije voda.Suvoj zemlji i slana je voda dobra.Duboka voda je bistra, a plitka mutna.