Tišina je istinski prijatelj koji nikada ne izdaje.


tiina-istinski-prijatelj-koji-nikada-ne-izdaje
konfučijetiinaistinskiprijateljkojinikadaneizdajetišina jeje istinskiistinski prijateljprijatelj kojikoji nikadanikada nene izdajetišina je istinskije istinski prijateljistinski prijatelj kojiprijatelj koji nikadakoji nikada nenikada ne izdajetišina je istinski prijateljje istinski prijatelj kojiistinski prijatelj koji nikadaprijatelj koji nikada nekoji nikada ne izdajetišina je istinski prijatelj kojije istinski prijatelj koji nikadaistinski prijatelj koji nikada neprijatelj koji nikada ne izdaje

Hvala svima koji su sebe nazivali prijateljima i koji to nisu bili… Pokazali su mi sta jedan prijatelj nikada ne bi trebao uciniti…
hvala-svima-koji-su-sebe-nazivali-prijateljima-i-koji-to-nisu-bili-pokazali-su-mi-sta-jedan-prijatelj-nikada-ne-bi-trebao-uciniti
Ko prestane biti prijatelj, prijatelj nikada nije ni bio. -Grčke poslovice
ko-prestane-biti-prijatelj-prijatelj-nikada-nije-bio
Tišina je argument koji se iskazuje drugim sredstvima. -Če Gevara
tiina-argument-koji-se-iskazuje-drugim-sredstvima
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Rana koju ti zada prijatelj nikada ne zaceli. -Kineske poslovice
rana-koju-ti-zada-prijatelj-nikada-ne-zaceli