Time što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobra.


time-to-vam-ne-ine-zlo-zli-ljudi-misle-da-vam-ine-mnoga-dobra
ezoptimetovamnečinezlozliljudimisledamnogadobratime štošto vamvam nene činečine zlozli ljudiljudi mislemisle dada vamvam činečine mnogamnoga dobratime što vamšto vam nevam ne činene čine zlozli ljudi misleljudi misle damisle da vamda vam činevam čine mnogačine mnoga dobratime što vam nešto vam ne činevam ne čine zlozli ljudi misle daljudi misle da vammisle da vam čineda vam čine mnogavam čine mnoga dobratime što vam ne činešto vam ne čine zlozli ljudi misle da vamljudi misle da vam činemisle da vam čine mnogada vam čine mnoga dobra

Time što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobra -Ezop
time-to-vam-ne-ine-zlo-zli-ljudi-misle-da-vam-ine-mnoga-dobra
Ljudi nikada ne čine zlo sa toliko entuzijazma i doslednosti osim kada ga čine iz religijskih ubeđenja. -Blez Paskal
ljudi-nikada-ne-ine-zlo-toliko-entuzijazma-i-doslednosti-osim-kada-ga-ine-iz-religijskih-ubeenja
Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju. -Duško Radović
sve-to-vam-treba-traite-od-dobrih-ljudi-oni-nemaju-mnogo-ali-misle-da-to-ne-zasluuju
Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju. -Albert Ajnštajn
svetu-ne-preti-opasnost-od-ljudi-koji-ine-zlo-nego-od-onih-koji-to-doputaju
Niti jedno zadovoljstvo nije zlo, ali stvari koje čine određena zadovoljstva nameću neprilike mnogo puta veće od samih zadovoljstava. -Epikur
niti-jedno-zadovoljstvo-nije-zlo-ali-stvari-koje-ine-odreena-zadovoljstva-nameu-neprilike-mnogo-puta-vee-od-samih-zadovoljstava