Tirani još nisu otkrili lance koji bi sputali duh.


tirani-jo-nisu-otkrili-lance-koji-bi-sputali-duh
charles caleb coltontiranijonisuotkrililancekojibisputaliduhtirani jošjoš nisunisu otkriliotkrili lancelance kojikoji bibi sputalisputali duhtirani još nisujoš nisu otkrilinisu otkrili lanceotkrili lance kojilance koji bikoji bi sputalibi sputali duhtirani još nisu otkrilijoš nisu otkrili lancenisu otkrili lance kojiotkrili lance koji bilance koji bi sputalikoji bi sputali duhtirani još nisu otkrili lancejoš nisu otkrili lance kojinisu otkrili lance koji biotkrili lance koji bi sputalilance koji bi sputali duh

Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se.Onaj koji tvrdi da zna sve odgovore, nisu još pitali sva pitanja.Mnoštvo ljudi troši novac koji nisu zaradili, kako bi kupili stvari koje im nisu potrebne, da zadive ljude koji im se ne dopadaju.Ne ovisite o posuđenom znanju. To vas samo opterećuje, čini vas teškim, veže vas u lance, zarobljuje riječima, pa potpuno zaboravljate svoja krila i cijelo nebo koje je vaše. Ali okovani u lance religija i crkava i svetih pisama ne možete letjeti preko sunca u daleko plavo nebo; ne možete postati jedno sa svemirom.Naravno da postoje trenutci kad se pitate koliko se još dugo možete baviti ovim poslom jer postoje neki aspekti koji nisu ugodni, posebno što se tiče načina života. Ali, ja jednostavno volim pobeđivati.Mnoge majke, koje nisu želele da imaju više od jednog deteta, danas čupaju kose i gorko ridaju nad izgubljenim sinovima, u ovim ratnim sukobima, proklinjući često Boga i ljude, ali pri tom zaboravljajući da optuže sebe što nisu rodile još dece da im ostanu kao uteha.