Tko dobro cini, ne de se dovijeka kajati.


tko-dobro-cini-ne-de-se-dovijeka-kajati
hrvatske poslovicetkodobrocininedesedovijekakajatitko dobrodobro cinine dede sese dovijekadovijeka kajatitko dobro cinine de sede se dovijekase dovijeka kajatine de se dovijekade se dovijeka kajatine de se dovijeka kajati

Zbog prestupa se ne trebaš kajati, nego učiniti jedno dobro delo više. -Fridrih Niče
zbog-prestupa-se-ne-treba-kajati-nego-uiniti-jedno-dobro-delo-vie