Tko nederži brata za brata, on de tudjina za gospodara.


tko-nederi-brata-za-brata-on-de-tudjina-za-gospodara
hrvatske poslovicetkonederžibratazabrataondetudjinagospodaratko nederžinederži bratabrata zaza brataon dede tudjinatudjina zaza gospodaratko nederži bratanederži brata zabrata za brataon de tudjinade tudjina zatudjina za gospodaratko nederži brata zanederži brata za brataon de tudjina zade tudjina za gospodaratko nederži brata za brataon de tudjina za gospodara

Jesi li bogata?Da!!! ♥ Imam brata ♥♥♥♥♥ :DPoštuj brata starijega, i tebe če tvoji mladiKoji neljubi svoga brata, onog tudja biju vrata.Nije leta bez Gjurgjeva dana, niti brata dok nerodi majka.Tko Bogu služi, ima dobra gospodara.Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥