Tko nije za sebe, nije ni za drugog.


tko-nije-za-sebe-nije-za-drugog
hrvatske poslovicetkonijezasebedrugogtko nijenije zaza sebenije nini zaza drugogtko nije zanije za sebenije ni zani za drugogtko nije za sebenije ni za drugog

Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje
Ništa nije žalosnije od starca opterećenog godinama, koji osim svoje starosti, nema drugog dokaza da je živeo. -Seneka
ni-nije-alosnije-od-starca-optereenog-godinama-koji-osim-svoje-starosti-nema-drugog-dokaza-da-iveo