Tko nije zafalan na orahu nije ni na tovaru.


tko-nije-zafalan-na-orahu-nije-na-tovaru
hrvatske poslovicetkonijezafalannaorahutovarutko nijenije zafalanzafalan naorahu nijenije nini nana tovarutko nije zafalannije zafalan nazafalan na orahuna orahu nijeorahu nije ninije ni nani na tovarutko nije zafalan nanije zafalan na orahuzafalan na orahu nijena orahu nije niorahu nije ni nanije ni na tovarutko nije zafalan na orahunije zafalan na orahu nijezafalan na orahu nije nina orahu nije ni naorahu nije ni na tovaru

Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje
Neki misle da nije imao srca, slučajno znam da ga je imao, mada moram priznati da mu to nije bio najkarakterističniji organ. Ipak, ne zameram što ga nije preterano forsirao. -Đorđe Balašević
neki-misle-da-nije-imao-srca-sluajno-znam-da-ga-imao-mada-moram-priznati-da-mu-to-nije-bio-najkarakteristiniji-organ-ipak-ne-zameram-to-ga-nije