Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada.


tko-pod-drugim-jamu-kopa-sam-u-nju-pada
hrvatske poslovicetkopoddrugimjamukopasamnjupadatko podpod drugimdrugim jamujamu kopasam uu njunju padatko pod drugimpod drugim jamudrugim jamu kopasam u njuu nju padatko pod drugim jamupod drugim jamu kopasam u nju padatko pod drugim jamu kopa

ko drugom jamu kopa sam u nju pada
ko-drugom-jamu-kopa-sam-u-nju-pada
Svoj svojega nad jamu vodi, ali opet ne de u jamu da ga turi -Hrvatske poslovice
svoj-svojega-nad-jamu-vodi-ali-opet-ne-de-u-jamu-da-ga-turi
Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...
znao-sam-da-joj-se-polako-uvlaim-pod-kou-jo-jedna-klinka-mislio-sam-lako-e-pasti-na-svaku-moju-re-uvukao-sam-joj-se-pod-kou-tiho-lopovskim