Tko svoga sluša, teško njemu, a tko nikoga ne sluša, još teže mu.


tko-svoga-slua-teko-njemu-a-tko-nikoga-ne-slua-jo-tee-mu
hrvatske poslovicetkosvogasluatekonjemutkonikoganejotežemutko svogasvoga slušateško njemutko nikoganikoga nene slušajoš težeteže mutko svoga slušaa tko nikogatko nikoga nenikoga ne slušajoš teže mua tko nikoga netko nikoga ne slušaa tko nikoga ne sluša

Kada mi je teško, bežim u samoću. Kad mi je još teže, tražim dobre ljude.Ko hoće magarca da jaše mora muziku da mu sluša.Čestita žena zapoveda svome mužu time što ga sluša.Čovek je već na pola puta zaljubljen u svaku ženu koja ga sluša.Mudra devojka poljubi, ali ne voli, sluša, ali ne veruje, i ostavlja pre nego što je ostavljena.Volim da slušam. Mnogo sam naučio jer sam pažljivo slušao. Većina ljudi nikada ne sluša.