Tko svoga sluša, teško njemu, a tko nikoga ne sluša, još teže mu.


tko-svoga-slua-teko-njemu-a-tko-nikoga-ne-slua-jo-tee-mu
hrvatske poslovicetkosvogasluatekonjemutkonikoganejotežemutko svogasvoga slušateško njemutko nikoganikoga nene slušajoš težeteže mutko svoga slušaa tko nikogatko nikoga nenikoga ne slušajoš teže mua tko nikoga netko nikoga ne slušaa tko nikoga ne sluša

Ko hoće magarca da jaše mora muziku da mu sluša. -Stevan Sremac
ko-hoe-magarca-da-jae-mora-muziku-da-mu-slua
Čestita žena zapoveda svome mužu time što ga sluša. -Tacit
estita-ena-zapoveda-svome-muu-time-to-ga-slua
Čovek je već na pola puta zaljubljen u svaku ženu koja ga sluša.
ovek-ve-na-pola-puta-zaljubljen-u-svaku-enu-koja-ga-slua
Mudra devojka poljubi, ali ne voli, sluša, ali ne veruje, i ostavlja pre nego što je ostavljena. -Merilin Monro
mudra-devojka-poljubi-ali-ne-voli-slua-ali-ne-veruje-i-ostavlja-pre-nego-to-ostavljena
Volim da slušam. Mnogo sam naučio jer sam pažljivo slušao. Većina ljudi nikada ne sluša. -Ernest Hemingvej
volim-da-sluam-mnogo-sam-nauio-jer-sam-paljivo-sluao-veina-ljudi-nikada-ne-slua